Mijn Werkwijze

beeldhouwen ardennen 2005-2 04425  jaar geleden ben ik begonnen met beeldhouwen. Ik ben gestart vanuit het maken van een model in klei. Dit werd via een gipsafdruk omgezet in aluminiumcement. Een volgende fase in mijn werk was dat ik een kleimodel maakte en deze exact kopieerde in steen. Daarna begon een fase waarin ik een ruwe schets maakte in klei of hars en vervolgens dit gebruikte als leidraad, waarbij ik me toch steeds meer liet leiden door wat de steen me te vertellen had. Imiddels heb ik het figuratieve werk volledig losgelaten en vind ik het uitdagend om te werken vanuit datgene wat er ontstaat in het hier-en-nu. Hierbij laat ik me leiden door datgene wat er in me opkomt of wat ik zie in de steen en waarbij iedere volgende stap als vanzelf volgt op de vorige.

Ik heb geprobeerd mijn werk zoveel mogelijk op volgorde hier weer te geven, waarbij er wel het een en ander ontbreekt. Helaas ben ik pas later alles gaan fotograferen.